Elaborarea mixului de marketing la Milka

CUPRINS
Introducere…………………………......................................1
Cap.1 Bazele marketingului……………………………………...2
   1. Conceptul de marketing…………………………………….2
   1. Definiţia marketingului……………………………………………...2
1.2. Contextul apariţiei şi promovării marketingului…………8
   3. Funcţiile marketingului……………………………………..9
1.3.1. Funcţiile marketingului (Philips şi Duncan)……………………..9
1.3.2. Funcţiile marketingului (Constantin Florescu)…………………10
Cap. 2 Mediul de marketing……………………………………..12
2.1.Mediul extern…………………………………………………12
2.1.1. Micromediul întreprinderii…………………………………………12
2.1.2. Macromediul întreprinderii………………………………………..14
2.2. Mediul intern…………………………………………………15
2.2.1. Structura mediului intern…………………………………………..16
Cap. 3 Elaborarea mixului de marketing al firmei…………..17
3.1. Definiţia şi conceptul de mix de marketing.................17
3.2. Natura elementelor din mixul de marketing.................19
3.3. Produsul………………………………………………………21
3.3.1. Definirea conceptuală a produsului………………………………21
3.3.2. Politica de produs…………………………………………………..22
3.3.3.       Obiectivele       şi       sarcinile        politicii        de
produs.........................23
3.4. Preţul………………………………………………………….24
3.4.1.                             Conceptul                              de
preţ............................................................25
3.4.2.                             Strategia                              de
preţ..............................................................25
3.4.3.              Curba              de              viaţă               a
produsului...............................................27
3.5. Distribuţia…………………………………………………….28
3.5.1.                Conceptul                de                distribuţie
....................................................28
3.5.2.           Participanţi           la            procesul            de
distribuţie.................................28
3.6. Promovarea…………………………………………………..30
3.6.1.                         Structura                         activităţii
promoţionale......................................30
Cap. 4 Studiu de caz: Mixul de marketing la Milka.............33
4.1. Piaţa de ciocolată………………………………………………………..33
4.2. Scurt istoric al mărcii Milka…………………………………………….34
4.3. Produsul………………………………………………………………....36
4.3.1. Numele şi marca…………………………………………………………………….36
4.3.2. Gama de produse……………………………………………………………………38
4.4. Preţul…………………………………………………………………….40
4.5. Promovarea……………………………………………………………...42
4.5.1. Reclama……………………………………………………………………………...42
4.5.2. Promovarea vânzărilor………………………………………………………………43
4.5.3. Relaţiile publice …………………………………………………………………….44
4.6. Distribuţia……………………………………………………………….44
4.6.1. Strategia de distribuţie………………………………………………………………44
4.6.2. Tipuri de intermediari……………………………………………………………….45
Concluzii………………………………………….........……………………46
Bibliografie…………………………………….........……….....47

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu