Elaborarea strategica de activitate a intreprinderii in cadrul unei pieti concurentiale

Introducere. 2     Capitolul I. Aspecte teoretice privind strategia întreprinderii 5  1.1. Evoluţia şi definirea strategiei 5  1.2. Premise şi tipuri de strategii în mediul concurenţial 10  1.3. Particularităţi ale aplicării managementului strategic în întreprinderile mici şi mijlocii 18     Capitolul  II. Diagnosticul economico-financiar al S.A” CARMEZ”. 24  2.1. Istoricul apariţiei şi caracteristica generală a întreprinderii  S.A.”CARMEZ “  24  2.2 Analiza economico-financiară al întreprinderii S.A.” CARMEZ”. 26  2.3. Structura organizatorică a S.A. „Carmez”. 53     Capitolul III.  Elaborarea strategică în  S.A."CARMEZ“. 63  3.1. Principii şi metode de elaborare a strategiei 63  3.2. Instrumente utilizate la intreprindere. 66  3.2. Dignosticarea strategică a mediului intern şi extern. 69     Capitolul IV. Proiect privind elaborarea strategiei de activitate a SA “CARMEZ ”. 79     Concluzii şi propuneri 84  Biliografie. 87  Anexe  90

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu