Evaluarea Ajutoarelor Financiare Acrodate de Uniunea Europeana Agroculturii Romanesti

CUPRINS
          Capitolul I    România pe drumul integrării europene    3
  1.1 Ce este Uniunea Europeană şi de ce Uniunea Europeană   10
  1.2 Locul şi rolul României în procesul de extindere al Uniunii Europene
  spre Est  15
 Capitolul II   Uniunea Europeană şi filozofia de ajutorare a ţărilor terţe
                                     19
  2.1 Asistenţa externă a Uniunii Europene – Asistenţă Regională şi Ajutor
  Orizontal 22
  2.2 De ce ? Pentru o dezvoltare rurală în context european 27
         Capitolul III  Aderarea României la Uniunea Europeană   31
  3.1 Retrospectivă a relaţiilor dintre România şi Uniunea Europeană     37
  3.2 Capitolele de negociere ale României cu Uniunea Europeană    41
 Capitolul IV – Fondurile alocate de Uniunea Europeană transpuse în fapte în
                          agricultura românească 49
  4.1 Fişa sectorului agricol din România pe programe   50
    4.1.1. Programe incheiate sau aflate in derulare, finantate prin fonduri
    PHARE   55
    4.1.2. ISPA – prezentare generală  65
    4.1.3. SAPARD – prezentare generală      66
                    Capitolul V Evaluări şi concluzii 76

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu