Evaluarea bunurilor imobiliare la S.A. Drumuri-Telenesti

Capitolul I Aspectele conceptuale ale bunurilor imobile  1.1. Bazele evaluării bunurilor imobile  1.2. Scopurile evaluării şi tipurile de valori    1.3. Elementele principale de determinare a valorii bunurilor imobile        Capitolul II Aspectele economico-matematice în evaluarea bunurilor imobile  2.1 Abordări aplicate la evaluarea bunurilor imobile  2.2 Metode şi modele de măsurare a factorilor de influenţă asupra valorii bunurilor imobile  2.3 Particularităţile evaluării întreprinderii şi a afacerii     Capitolul III Evaluarea proprietăţii S.A. „Drumuri-Teleneşti”  3.1 Analiza datelor privind situaţia social-economică a obiectului evaluat  3.2 Descrierea obiectului evaluat  3.3 Procesul de evaluare a S.A. „Drumuri-Teleneşti”  3.4 Principiile prezentării raportului  3.5 Reconcilierea rezultatelor şi stabilirea valorii finale     Concluzii şi recomandări  Bibliografie  Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu