Evaluarea oportunităților de extindere a segmentelor de acoperire în scopul creșterii competitivității agenției turistice „Trapeza Tour” S.R.L

INTRODUCERE     CAPITOLUL I. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A ELABORĂRII POLITICII DE DISTRIBUȚIE ÎN ACTIVITATEA TURISTICĂ 1.1. Delimitări conceptuale a distribuției în activitatea turistică  1.2. Determinanții, conținutul și procesul elaborării politicii de distribuție a produselor și serviciilor turistice     CAPITOLUL II.  STUDIUL OPORTUNITĂȚILOR DE EXTINDERE A REȚELEI DE DISTRIBUȚIE AGENȚIEI DE TURISM „TRAPEZA TOUR” S.R.L. LA NIVEL NAȚIONAL  2.1. Prezentarea generală a agenției de turism „Trapeza Tour” S.R.L.  2.2. Analiza dezvoltării socio-economice a raionului/oraşului Cahul  2.3. Identificarea oportunităților de extindere în orașul Cahul     CAPITOLUL III.  PROIECTAREA POLITICII DE DISTRIBUȚIE A AGENȚIEI DE TURISM „TRAPEZA TOUR” S.R.L. PENTRU EXTINDEREA ACTIVITĂȚII DE PIAȚĂ  3.1. Diagnosticul de marketing al sistemului de distribuție al produselor turistice la „TRAPEZA TOUR” S.R.L.  3.2. Formularea obiectivelor politicii de distribuție pentru strategia extensivă de piață  3.3. Elaborarea strategiilor de distribuție pentru noile obiective strategice de piață     CONCLUZII  BIBLIOGRAFIE  ANEXE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu