Evaluarea potenţialului turistic al Republicii Moldova şi posibilităţi de valorificare

Introducere………………3     Partea teoretică  Caitolul 1. Cosideraţii generale……4  1.1. Concepţii, definiţii, clasificări în turism………4  1.2. Particularităţile pieţei turistice…………18     Partea de cercetare  Capitolul 2. Evaluarea potenţialului turistic din Republica Modova………….24  2.1 Oferta pieţei turistice………………………30  2.1.1 Capacitatea de cazare…………………34  2.1.2 Organizaţiile profesionale………………40  2.1.3 Serviciile de transport………………….46  2.1.4 Serviciile de alimentaţie…………………49  2.2 Cererea pieţei turistice……………………56     Capitolul 3. Direcţii de valorificare a potenţialului din Republica Moldova………...…72  3.1 Premizele realizării unui turism durabil, avantajele dezvoltării………………………72  3.2 Posibilităţi de valorificare a potenţialului turistic autohton……………………………77     Concluzii şi propuneri………92  Bibliografia…………………..94

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu