Expertiza balistica

                                   CUPRINS
                     CAPITOLUL I – Noţiuni introductive
Secţiunea I – Trăsăturile esenţiale ale infracţiunilor de omor şi vătămare
corporală
Secţiunea II – Noţiuni generale despre armele de foc
Secţiunea III – Valoarea probantă a expertizei balistice în procesul penal
         CAPITOLUL II – Urmele produse prin folosirea armelor de foc
Secţiunea I – Categorii de urme lăsate de armele de foc
      1. Armele de foc abandonate, pierdute sau ascunse
      2. Proiectilele (gloanţele) şi tuburile
      3. Urme create de proiectil pe îmbrăcămintea şi corpul victimei
      4. Urme secundare ale împuşcăturii
Secţiunea II – Metode de descoperire şi fixare a armelor de foc şi a
urmelor acestora
Secţiunea III – Interpretarea  la locul faptei a urmelor produse armele de
foc
      1. Stabilirea direcţiei din care s-a tras
      2. Aprecierea distanţei de la care s-a tras
      3. Determinarea locului în care s-au aflat trăgătorul  şi  victima  în
      momentul împuşcării
      4. Interpretarea traiectoriilor deviate prin ricoşare
 CAPITOLUL III – Procesul de identificare a armelor de foc şi a muniţiei pe
                  baza urmelor descoperite la locul faptei
Secţiunea I – Identificarea generică
      1. Identificarea armei de foc cu ţeavă ghintuită
      2. Identificarea armei de foc cu ţeavă lisă
Secţiunea II – Identificarea individuală
      1. Identificarea pe baza proiectilelor
      2. Identificarea pe baza tuburilor de cartuş
Secţiunea III – Examinarea muniţiei folosită la comiterea infracţiunii
Secţiunea IV – Alte probleme rezolvate de expertiza balistică
      1. Stabilirea stării de funcţionare a armei
      2. Cercetarea posibilităţilor de tragere cu o armă defectată
      3. Stabilirea procedurii accidentale a  unei  împuşcături  cu  o  armă
      aflată în stare bună de funcţionare
      4. Reconstituirea seriilor pilite sau deteriorate
  CAPITOLUL IV – Dispunerea expertizei balistice, întocmirea raportului şi
                           formularea concluziilor
Secţiunea I – Dispunerea expertizei balistice
      1. Analiza necesităţii şi utilităţii expertizei balistice
      2. Pregătirea materialelor care vor fi supuse examinărilor
      3. Formularea întrebărilor ce se pun expertului
Secţiunea II – Întocmirea raportului de expertiză
Secţiunea III – Formularea concluziilor în raportul de expertiză
Anexe
Rapoarte de expertiză balistică culese din practica  organelor  de  urmărire
penală
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu