Fiscalitatea si impactul ei in cadrul firmei

Introducere     Cap. 1: Prezentarea generală a S.C. „GEORGIA TRADING IMPEX” SRL Statutul juridic al S.C. „GEORGIA TRADING IMPEX ” SRL Sistemul de contabilitate utilizat Structura organizatorică Evoluţia principalilor indicatori     CAP. 2: Caracterizarea sistemului fiscal al României Fiscalitate – concept şi obiective Rolul şi funcţiile fiscalităţii Impactul fiscal asupra rezultatelor întreprinderii Raporturi şi incidenţe între contabilitate şi fiscalitate     CAP. 3: Structura impozitelor şi taxelor datorate statului de către o societate comercială Caracterizarea impozitelor şi taxelor Clasificarea impozitelor şi taxelor Obligaţiile fiscale ale întreprinderii la bugetul de stat Principiile impunerii Elemente tehnice şi tehnica impunerii     CAP. 4: Calculul, contabilitatea şi reglementarea obligaţiilor fiscale ale întreprinderii Impozitul suportat în funcţie de natura rezultatului fiscal Impozitul pe profit Impozite, taxe şi alte vărsăminte suportate de întreprindere, indiferent de natura rezultatului fiscal Taxele vamale Taxele de timbru Accizele Impozitul pe clădiri Impozitul pe terenuri ocupate de clădiri Taxa asupra mijloacelor de transport 4.3. Impozite colectate de la terţi şi decontate bugetului statului 4.3.1. Impozitul pe salarii 4.3.2. Impozitul pe dividende 4.3.3. Taxa pe valoarea adăugată     CAP. 5: Gestiunea costului fiscal al întreprinderii     Concluzii şi propuneri BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu