Garantiile in Dreptul Civil si Comercial

Introducere……………2     Capitolul I Consideraţii generale privind garanţiile………3 1.1. Noţiunea de garanţie………………5 1.2. Regimul juridic al garanţiilor…………14 1.3. Clasificarea garanţiilor……………………25     Capitolul II Garanţiile reale – gajul …………………36 2.1. Definiţie. Reglementare. Clasificare……………36 2.2. Constituirea gajului…………48 2.3. Efectele gajului……………62     Capitolul III Garanţiile reale – ipoteca……………69 3.1. Definiţie. Reglementare. Clasificare……………69 3.2. Caracterele generale ale ipotecilor………………74 3.3. Efectele ipotecii……………80 3.4. Publicitatea ipotecii…………85     Concluzii …………87 Bibliografie……………89 Anexă ………………91

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu