Gestiunea încasărilor şi plăţilor la întreprindere

Introducere..............3     Capitolul I  Caracteristica generală a circulaţiei mijloacelor băneşti la întreprinderea S.A. „Dana”  1.1. Abordări, noţiuni şi esenţa mijloacelor băneşti.........6  1.2. Gestiunea încasărilor..........12  1.3. Gestiunea plăţilor...............23     Capitolul II  Elaborarea bugetului de încasări şi plăţi la întreprinerea S.A. „Dana” şi analiza indicatorilor financiari     2.1. Sitemul bugetar al întreprinderii............26  2.2. Elaborarea bugetului de trezorerie şi controlul acestuia...................33  2.3. Analiza indicatorilor financiari a întreprinderii S.A. „Dana”...........52     Capitolul III Optimizarea procesului de încasări şi plăţi  3.1 Perfecţionarea metodologiei de încasări şi plăţi .............72  3.2 Măsuri privind sporirea încasărilor.............79     Concluzii şi propuneri..........85

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu