Gestiunea juridica a muncii in contextul dreptului muncii

                                        CUPRINS
      INTRODUCERE …………………………………………………………2
      CAPITOLUL I
   GESTIUNEA JURIDICA A MUNCII IN CONTEXTUL DREPTULUI MUNCII
    1. Munca – Activitate specific umană………………………....................3
    1. Privire istorică asupra naşterii şi evoluţiei dreptului muncii
           1. Noţiunea de drept al muncii………………………….............4
           1. Evoluţia legislaţiei muncii…………………………................6
     1 Tratate şi alte documente privind gestiunea muncii în statele
       membre ale Uniunii
       Europene…………………...…………….…...........................9
      CAPITOLUL II
   INSTITUŢII NAŢIONALE ŞI ORGANIZAŢII IMPLICATE ÎN GESTIUNEA JURIDICĂ
   A MUNCII
     2 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Organizare
       şi obiective………..………………………………………………...........19
     2 Consiliul Economic şi Social. Organizare şi
       atribuţii…………............23
     2 Consiliul National de Formare Profesională a
       Adulţilor.……..............27
     2 Organizaţii patronale………………………………………..…............35
     2 Organizaţii sindicale
            2 Privire generală asupra
              sindicatelor……………..……..........39
            • Libertatea sindicală……………………..……………............41
            2 Atribuţiile organizaţiilor
              sindicale………………..….............45
     2 Comitetul de sănătate şi securitate în muncă
            2 Gestiunea juridică a condiţiilor de
              muncă……………............46
           12 Securitate şi sănătate în muncă – dreptul fundamental al
              salariaţilor………………………………………….................47
            2 Comitetul de securitate şi sănătate în
              muncă…..………........51
      CAPITOLUL III
   PRACTICA JURIDICĂ ÎN GESTIUNEA MUNCII…….…...……...........52
CONCLUZII ………………………………...………………………………..72

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu