Gestiunea portofoliului investitional al bancilor comerciale

INTRODUCERE     CAPITOLUL I. CARACTERISTICILE PORTOFOLIULUI INVESTIȚIONAL AL BĂNCILOR COMERCIALE 1.1. Esența, structura și funcțiile portofoliului investițional 1.2. Reglementarea gestiunii portofoliului investițional în Republica Moldova     CAPITOLUL II. ORGANIZAREA GESTIUNII PORTOFOLIULUI INVESTIȚIONAL AL BĂNCILOR COMERCIALE 2.1. Etapele gestiunii portofoliului investițional în cadrul băncilor comerciale 2.2. Analiza factorilor și indicatorilor ce reflectă calitatea portofoliului investițional 2.3. Evaluarea riscurilor legate de gestiunea portofoliului investițional al băncilor comerciale     CAPITOLUL II. METODE DE OPTIMIZARE A PORTOFOLIULUI INVESTIȚIONAL ÎN BĂNCILE COMERCIALE 3.1. Politici și strategii utilizate pentru optimizarea portofoliului investițional 3.2. Posibilitați de optimizare a portofoliului investițional al băncilor comerciale din Republica Moldova     Concluzii şi recomandări Bibliografie Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu