Gestiunea procesului investitional

CAPITOLUL I. INVESTIŢIA ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ.. 5  1.1. Conceptul de investiţie. 5  1.2. Clasificarea investiţiilor 14  1.3. Rolul investiţiilor în viaţa social-economică. 21     CAPITOLUL II. PROCESUL INVESTIŢIONAL - FACTOR AL CREŞTERII ECONOMICE. 27  2.1. Criterii de opţiune în procesul investiţional 27  2.2. Elementele principale ale procesului investiţional 31  2.2.1. Valoarea capitalului pentru investiţii 31  2.2.2. Momente şi perioade de timp specifice procesului investiţional 33  2.2.3. Elementele financiare ale unei investiţii 35  2.2.4. Fazele de realizare ale unei investiţii 40  2.3. Politici şi strategii investiţionale. 44     CAPITOLUL III. PROCESUL INVESTIŢIONAL ÎN VALORI MOBILIARE. 51  3.1. Noţiunea, esenţa şi conţinutul investiţiilor în valori mobiliare. 51  3.2. Analiza investirii în valori mobiliare. 60  3.3. Organizaţiile de administrare a investiţiilor – companii de gestionare a procesului investiţional 63     INCHEIERE. 74  BIBLIOGRAFIE  76

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu