Gestiunea riscurilor financiare la întreprinderea S.C. “Ambianţa” S.R.L

Cuprins:   INTRODUCERE...........2     CAPITOLUL I.  PROCESUL DE GESTIUNE A RISCULUI FINANCIAR ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII.........6  1.1. Abordarea problemei riscului financiar în teoria financiară.............6  1.2. Etapele şi importanţa gestiunii riscului în cadrul întreprinderii.................. 10     CAPITOLUL II. MODELE DE EVALUARE A MĂRIMII RISCULUI ŞI DE ACOPERIRE A LOR ÎN CADRUL INTREPRINDERII............. 27  2.1 Modele de evaluare a riscului financiar........27  2.2 Modele de acoperire a riscului financiar la întreprindere.............34     CAPITOLUL III. GESTIUNEA RISCULUI FINANCIAR AL S.C «Ambianţa» S.R.L.........37  3.1 Calculul sistemului de indicatori  care se utilizează în gestiunea şi managementul riscului financiar al S.C «Ambiamţa» S.R.L........37  3.2 Aplicarea metodei scorurilor pentru evaluarea riscurilor a S.C «Ambianţa» S.R.L...........62     ÎNCHEIERE...........65  BIBLIOGRAFIE.........72  ANEXE......... 75

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu