Gestiunea şi previziunea fluxurilor băneşti la întreprindere

Introducere     I.  Bazele teoretice ale mijloacelor băneşti  1.1. Mijloacele băneşti ca parte componentă a activelor curente  1.2. Esenţa Mijloacelor Băneşti la întreprindere  1.3. Gestionarea mijloacelor băneşti la întreprindere  1.4. Elaborarea bugetelor funcţionale la întreprindere     II. Analiza generală şi contabilizarea mijloacelor băneşti la întreprindere  2.1. Studierea structurii activelor curente  2.2. Analiza situaţiei financiare a întreprinderii  2.3. Analiza generală a mijloacelor băneşti la întreprindere     III. Condiţiile îmbunătăţirii performanţelor la întreprindere  3.1. Situaţia fluxurilor de numerar la întreprindere  3.2. Trezoreria - informaţie strategică în măsurarea performanţelor întreprinderii  3.3. Motive pentru deţinerea fondurilor sub formă de numerar     Concluzii  Bibliografie  Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu