Ghidul elaborarii proiectelor cu finanatare comunitara

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I 4
SCURT  ISTORIC AL INTEGRǍRI  ŞI PRINCIPALELE REALIZǍRI   4
  1.1.Ideea de integrare europeană – etapele de realizare     4
  1.1.1. Obiective principale ale Uniunii Europene 7
  1.2. Acte şi tratate importante:      7
    1.2.1. Actul Unic European (1987)   7
    1.2.2. Tratatul de la Maastricht (1993)   8
    1.2.3.Tratatul de la Amsterdam (1997)     8
    1.2.4. Tratatul de la Nisa (2000)   8
    1.2.5. Declaraţia cu privire la viitorul Uniunii Europene  8
    1.2.6. Tratatul Constitutional al Uniunii Europene (2004)  8
  1.3. Realizări pe linia extinderii la noi domenii şi ţări   10
  1.3.1. Impactul extinderii din 1 mai 2004   11
  1.3.2. Directiva europeană privind liberalizarea serviciilor      12
  1.3.3Prognoza economica pentru ţările candidate şi potential-candidate
  aderare la UE  13
  1.4. Pespectivele integrării în contextul Tratatului de la Lisabona     14
CAPITOLUL II.    17
POLITICA REGIONALǍ A U.E.    17
  2.1. Etapele de realizare ale acestei politici   17
  2.2. Reglementările privind politica regională   17
  2.3. Fondurile aferente politicii regionale – proiecţia bugetară pentru
  2007-2013 18
CAPITOLUL III. POLITICA REGIONALǍ A U.E. ŞI A ROMÂNIEI   21
  3.1. Importanţa politicii regionale pentru România     21
  3.2. Fondurile din perioada de pre-aderate (PHARE, ISPA şi SAPARD) şi post-
  aderare (fondurile structurale şi de coeziune – proiecţia bugetară pe
  domenii din 2007-2013)     23
CAPITOLUL IV     33
STUDIU DE CAZ    33
  PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL  33
  Axa prioritară 4  “Sprijinirea dezvoltarii mediului  de afaceri regional
  şi local “     33
  Domeniu de intervenţie “Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor ” 33
  4.1.Denumirea firmei  S.C. UTILL  SOFT SRL  33
  4.2. Forma de organizare   33
  4.3. Scurta descriere a firmei  33
  4.4. Numele complet ale administratorilor  şi actionarilor  33
  4.5. Localizarea, adresa sediului social principal, puncte de lucru     34
  4.6.Istoricul firmei 34
  4.7.Descrierea societăţii  35
  4.8. Clienţii  firmei      36
  4.9. Personalul angajat    36
  4.10.Obiectivele firmei    37
  4.11. Prezentare serviciului    37
CONCLUZII   52
ANEXE 54
BIBLIOGRAFIE     58

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu