Grupul Bancii Mondiale si implicarea sa in sprijinirea dezvoltarii economice

Introducere. 3  Adnotare. 6  Annotation. 7     Capitolul I. Consideraţii generale asupra Grupului Băncii Mondiale. 8  1.1. Apariţia, funcţiile şi obiectivele Grupului Băncii Mondiale. 8  1.2. Analiza Structurii şi activităţii Grupului Băncii Mondiale. 11  1.2.1 Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) 13  1.2.2. Alte instituţii 18     Capitolul II. Operaţiunile derulate de Banca Mondială. 24  2.1. Consultanţa realizată de Banca Mondială. Analiza operaţiunilor financiare a Băncii Mondiale. 24  2.2. Analiza operaţiunilor nefinanciare. 32  2.3. Colaborarea F.M.I. – Banca Mondială în domenii concrete. 34  2.4. Activităţi de optimizare economică în ţările  în dezvoltare. 38     Capitolul III. Operaţiunile Băncii Mondiale în Republica Moldova. 43  3.1. Necesitatea sprijinului Băncii Mondiale în Republica Moldova. 43  3.2. Strategia de asistenţă a Băncii Mondiale pentru Republica Moldova. 55  3.3. Analiza portofoliului de proiecte derulate în Republica Moldova. 59  3.4. Rolul Băncii Mondiale în sprijinirea sistemului financiar şi al mediului de afaceri din Republica Moldova  65     Concluzii şi propuneri 69  Bibliografie. 73  Lista abrevierilor. 78  Anexe   79

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu