Impacte Ale Activitatilor Turistice Asupra Elementelor de Mediu in Statiunea Poiana Brasov

                                   CUPRINS
|                                                                   |Pag.|
| Introducere………………………………………………………………………….                          |1   |
| Cap. 1  Suportul fizico-geografic al desfăşurării activităţilor   |2   |
|turistice……………..                                                   |    |
|              1.1  Localizare şi căi de acces……………………………………………...  |2   |
|Relieful şi constituţia geologică……………………………………….                  |3   |
|Clima…………………………………………………………………..                                   |4   |
|Hidrogafia……………………………………………………………..                                |7   |
|Învelişul biopedogeografic…………………………………………….                       |8   |
|Ocrotirea biosului……………………………………………………...                          |11  |
|                                                                   |    |
| Cap. 2  Repere temporale în desfăşurarea activităţilor turistice  |    |
|şi în conturarea şi                                                |    |
|              evoluţia staţiunii Poiana Braşov……………………………………………    |13  |
|                                                                   |    |
| Cap. 3  Forme specifice de amenajare teritorială şi organizare a  |15  |
|spaţiului…………                                                      |    |
|              3.1  Zonele funcţionale ale staţiunii Poiana         |17  |
|Braşov………………………..                                                  |    |
|Zona puternic împădurită……………………………………...                          |20  |
|Zona obiectivelor cu funcţie turistică………………………….                  |20  |
|Zona domeniului de utilitate publică………………………….                    |21  |
|Zona terenurilor, construcţiilor şi amenajărilor sportive de       |    |
|vară…………………………………………………………….                                       |21  |
|Zona obiectivelor pentru deservirea turistică………………….              |22  |
|Zona rezervată funcţiunii de agrement, distracţie, etc,            |    |
|centralizate…………………………………………………….                                  |23  |
|Zona rezervată altor obiective turistice………………………..                |23  |
|                                                                   |    |
|Cap. 4  Aspecte calitative şi cantitative ale potenţialului        |25  |
|turistic...............................                            |    |
|             4.1  Repere teoretice………………………………………………………...         |25  |
|             4.2  Factori genetici ai fenomenului                  |26  |
|turistic………………………………..                                             |    |
|                    4.2.1  Factori demografici……………………………………………... |27  |
|                    4.2.2  Factori economici………………………………………………..   |28  |
|                    4.2.3  Factori politici…………………………………………………     |30  |
|                    4.2.4  Factori psihologici……………………………………………….  |31  |
|                    4.2.5  Factori sociali……………………………………………………     |32  |
|             4.3  Circulaţia turistică……………………………………………………         |34  |
|             4.4  Semnificaţia staţiunii Poiana Braşov             |40  |
|azi……………………………….                                                   |    |
|                                                                   |    |
|Cap. 5  Dotări tehnico-edilitare ale amenajărilor umane în Poiana  |54  |
|Braşov…………                                                         |    |
|            5.1  Infrastructura turistică…………………………………………………..     |54  |
|                   5.1.1  Bazele de cazare şi alimentaţie          |54  |
|publică…………………………                                                  |    |
|                   5.1.2  Căile şi mijloacele de transport         |55  |
|turistic…………………………..                                               |    |
|                   5.1.3  Dotările pentru recreere, agrement şi    |57  |
|cură……………………….                                                     |    |
|                   5.1.4  Dotările auxiliare…………………………………………………    |58  |
|            5.2  Dotări tehnico-edilitare…………………………………………………       |59  |
|Modalităţi şi dotări destinate gestiunii deşeurilor solide şi a    |    |
|                                                                   |60  |
|reziduurilor lichide……………………………………………………...                        |    |
|                                                                   |    |
|Cap. 6  Forme şi tipuri de impacte induse de către activităţile    |62  |
|umane în mediu……                                                   |    |
|            6.1  Noţiunea de impact……………………………………………………..          |62  |
|            6.2  Impactul ecologic al turismului…………………………………………   |63  |
|Impacte ale activităţilor umane asupra mediului înconjurător în    |    |
|Poiana                                                             |64  |
|Braşov…………………………………………………………………..                                  |    |
|                   6.3.1  Impacte asupra                           |66  |
|peisajului………………………………………..                                        |    |
|                   6.3.2  Impacte asupra                           |67  |
|vegetaţiei………………………………………...                                       |    |
|                   6.3.3  Impacte asupra mediului                  |68  |
|hidric…………………………………..                                              |    |
|                                                                   |    |
|Concluzii ……………………………………………………………………………                            |70  |
|                                                                   |    |
|Bibliografie………………………………………………………………………….                          |71  |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu