Implementarea Managementului proiectelor in intreprindere

Introducere. 2     Capitolul I. Concepţii generale cu privire la managementului proiectului investiţional 4  1.1. Proiectul – Concept şi caracteristici 4  1.2. Natura, scopul  şi  principiile managementului de proiect 7  1.3. Procese ale managementului proiectelor 14  1.4. Metode utilizate în managementul proiectului 17     Capitolul II. Evoluţia situaţiei economico-financiare în cadrul C.P.A. “Aroma”  19  2.1. Caracteristica generală a C.P.A. „Aroma”. 19  2.2. Analiza activităţii economico-financiară a întreprinderii 22     Capitolul III. Evaluarea proiectelor de investiţii ale întreprinderii 41  3.1. Evaluarea financiară a proiectelor investiţionale. 41  3.2. Elementele caracteristice şi probleme specifice ale investiţiilor 45  3.3. Criterii efective de evaluare financiară a proiectelor investiţionale. 50  3.4. Componentele riscului specific proiectelor de investiţii 51     Concluzii şi propuneri 57  Bibliografie. 59  Anexe. 62

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu