Implicatiile Agentilor Poluanti Asupra Solului

                                   CUPRINS
|INTRODUCERE – IMPLICAŢIILE AGENŢILOR POLUANŢI ASUPRA |            |    |
|FACTORILOR DE MEDIU                                  |............|1   |
|                                                     |............|    |
|                                                     |...         |    |
|                                                     |            |    |
|CAPITOLUL I – IMPLICAŢIILE AGENŢILOR POLUANŢI ASUPRA |            |    |
|AERULUI                                              |............|2   |
|                                                     |............|    |
|                                                     |...         |    |
|     1.1. Substanţe nocive prezente în atmosferă     |............|4   |
|                                                     |............|    |
|                                                     |...         |    |
|            1.1.1. Ozonul                            |............|5   |
|                                                     |............|    |
|                                                     |...         |    |
|            1.1.2. Compuşi organici volatili (COV)   |............|8   |
|                                                     |............|    |
|                                                     |...         |    |
|            1.1.3. Oxidul de carbon (CO)             |............|8   |
|                                                     |............|    |
|                                                     |...         |    |
|            1.1.4. Dioxidul de sulf (SO2)            |............|11  |
|                                                     |............|    |
|                                                     |...         |    |
|            1.1.5. Oxizii de azot (NOx)              |............|12  |
|                                                     |............|    |
|                                                     |...         |    |
|            1.1.6. Hidrogenul sulfurat (acid         |............|14  |
|sulfhidric)                                          |............|    |
|                                                     |...         |    |
|            1.1.7. Amoniacul (NH3)                   |............|16  |
|                                                     |............|    |
|                                                     |...         |    |
|            1.1.8. Substanţe toxice aeropurtate      |............|17  |
|                                                     |............|    |
|                                                     |...         |    |
|            1.1.9. Pulberi sedimentabile şi în       |............|19  |
|suspensie                                            |............|    |
|                                                     |...         |    |
|            1.1.10. Substanţe radioactive            |............|22  |
|                                                     |............|    |
|                                                     |...         |    |
|            1.1.11. Azbestul                         |............|24  |
|                                                     |............|    |
|                                                     |...         |    |
|            1.1.12. Depuneri acide (ploi acide)      |............|24  |
|                                                     |............|    |
|                                                     |...         |    |
|     1.2. Fenomenele specifice aerului atmosferic    |............|27  |
|                                                     |............|    |
|                                                     |...         |    |
|            1.2.1. Stratul de ozon                   |............|27  |
|                                                     |............|    |
|                                                     |...         |    |
|            1.2.2. Potenţialul de încălzire globală  |............|29  |
|şi “efectul de seră”                                 |............|    |
|                                                     |...         |    |
|                                                     |            |    |
|CAPITOLUL II – IMPLICAŢIILE AGENŢILOR POLUANŢI ASUPRA|............|31  |
|APEI                                                 |............|    |
|                                                     |...         |    |
|     2.1. Surse de poluare a apei                    |............|32  |
|                                                     |............|    |
|                                                     |...         |    |
|     2.2. Substanţe poluante (poluanţi)              |............|34  |
|                                                     |............|    |
|                                                     |...         |    |
|     2.3. Impactul asupra mediului                   |............|37  |
|                                                     |............|    |
|                                                     |...         |    |
|     2.4. Măsuri de ameliorare a mediului            |............|43  |
|                                                     |............|    |
|                                                     |...         |    |
|                                                     |            |    |
|CAPITOLUL III – IMPLICAŢIILE AGENŢILOR POLUANŢI      |            |    |
|ASUPRA                                               |............|49  |
|SOLULUI                                              |............|    |
|                                                     |...         |    |
|     3.1. Surse de poluare – poluanţi                |............|49  |
|                                                     |............|    |
|                                                     |...         |    |
|     3.2. Măsuri de combatere a poluării solului     |............|52  |
|                                                     |............|    |
|                                                     |...         |    |
|                                                     |            |    |
|                                                     |            |    |
                                BIBLIOGRAFIE
1. ROJANSCHI V.  ş.a.  –  “Economia  şi  Protecţia  Mediului”,  Ed.  Tribuna
   Economică, Bucureşti, 1997;
2. * * * – “Simpozion. Mediul şi  industria”,  Bucureşti,  22-25  septembrie
   1999;
3. BUTNARIUL  I.,  CONSTANTIN  N.  –  “Protecţia  Mediului  Înconjurător  şi
   Microclimat”, Bucureşti, 1994.
                             

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu