Importanta codului etic la S.C.

CUPRINS INTRODUCERE……………3  Capitolul I. Etica managerială în contextul activităţii organizaţiilor de afaceri: aspecte teoretice ...........6 1.1. Etica – componentă majoră a succesului în afaceri şi teorii ale eticii în afaceri .....................6 1.2. Influenţa eticii asupra performanţelor întreprinderii şi ariile acoperite de Codurile Etice.....13  Capitolul II. Analiza generală a activităţii întreprinderii S.C. ,,Brodeţchi” S.R.L.......... 24 2.1. Caracteristica generală a întreprinderii S.C. ,,Brodeţchi” S.R.L ..........................24 2.2. Analiza indicatorilor economico – financiari ai S.C. ,,Brodeţchi” S.R.L ..................40  Capitolul III. Evaluarea normelor de etică în cadrul întreprinderii S.C. ,,Brodeţchi” S.R.L. şi modalităţile de aplicare a acestora ..........48 3.1. Analiza regulamentului de lucru pentru personalul din întreprindere şi influenţa lui asupra dezvoltării unităţii economice .......48 3.2. Sugestii şi recomandări privind îmbunătăţirea mediului de etică ........55  CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI ......................................................63 BIBLIOGRAFIE ........................................................................67
CUPRINS
INTRODUCERE……………3
Capitolul I. Etica managerială în contextul activităţii organizaţiilor de afaceri: aspecte teoretice ...........6
1.1. Etica – componentă majoră a succesului în afaceri şi teorii ale eticii în afaceri .....................6
1.2. Influenţa eticii asupra performanţelor întreprinderii şi ariile acoperite de Codurile Etice.....13
Capitolul II. Analiza generală a activităţii întreprinderii S.C. ,,Brodeţchi” S.R.L.......... 24
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii S.C. ,,Brodeţchi” S.R.L ..........................24
2.2. Analiza indicatorilor economico – financiari ai S.C. ,,Brodeţchi” S.R.L ..................40
Capitolul III. Evaluarea normelor de etică în cadrul întreprinderii S.C. ,,Brodeţchi” S.R.L. şi modalităţile de aplicare a acestora ..........48
3.1. Analiza regulamentului de lucru pentru personalul din întreprindere şi influenţa lui asupra dezvoltării unităţii economice .......48
3.2. Sugestii şi recomandări privind îmbunătăţirea mediului de etică ........55
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI ......................................................63
BIBLIOGRAFIE ........................................................................67
- See more at: http://www.libroteze.com/ro/importanta-codului-etic-la-sc-brodetchi-srl#sthash.4UiFW8qG.dpuf
CUPRINS
INTRODUCERE……………3
Capitolul I. Etica managerială în contextul activităţii organizaţiilor de afaceri: aspecte teoretice ...........6
1.1. Etica – componentă majoră a succesului în afaceri şi teorii ale eticii în afaceri .....................6
1.2. Influenţa eticii asupra performanţelor întreprinderii şi ariile acoperite de Codurile Etice.....13
Capitolul II. Analiza generală a activităţii întreprinderii S.C. ,,Brodeţchi” S.R.L.......... 24
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii S.C. ,,Brodeţchi” S.R.L ..........................24
2.2. Analiza indicatorilor economico – financiari ai S.C. ,,Brodeţchi” S.R.L ..................40
Capitolul III. Evaluarea normelor de etică în cadrul întreprinderii S.C. ,,Brodeţchi” S.R.L. şi modalităţile de aplicare a acestora ..........48
3.1. Analiza regulamentului de lucru pentru personalul din întreprindere şi influenţa lui asupra dezvoltării unităţii economice .......48
3.2. Sugestii şi recomandări privind îmbunătăţirea mediului de etică ........55
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI ......................................................63
BIBLIOGRAFIE ........................................................................67
- See more at: http://www.libroteze.com/ro/importanta-codului-etic-la-sc-brodetchi-srl#sthash.PFKA8DO7.dpuf
CUPRINS
INTRODUCERE……………3
Capitolul I. Etica managerială în contextul activităţii organizaţiilor de afaceri: aspecte teoretice ...........6
1.1. Etica – componentă majoră a succesului în afaceri şi teorii ale eticii în afaceri .....................6
1.2. Influenţa eticii asupra performanţelor întreprinderii şi ariile acoperite de Codurile Etice.....13
Capitolul II. Analiza generală a activităţii întreprinderii S.C. ,,Brodeţchi” S.R.L.......... 24
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii S.C. ,,Brodeţchi” S.R.L ..........................24
2.2. Analiza indicatorilor economico – financiari ai S.C. ,,Brodeţchi” S.R.L ..................40
Capitolul III. Evaluarea normelor de etică în cadrul întreprinderii S.C. ,,Brodeţchi” S.R.L. şi modalităţile de aplicare a acestora ..........48
3.1. Analiza regulamentului de lucru pentru personalul din întreprindere şi influenţa lui asupra dezvoltării unităţii economice .......48
3.2. Sugestii şi recomandări privind îmbunătăţirea mediului de etică ........55
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI ......................................................63
BIBLIOGRAFIE ........................................................................67
- See more at: http://www.libroteze.com/ro/importanta-codului-etic-la-sc-brodetchi-srl#sthash.PFKA8DO7.dpuf

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu