Impozitele - instrumente de interventie în activitatea economică și socială

Introducere. 3     Capitolul I. Esenţa, funcţiile şi rolul impozitelor în reglementarea proceselor economice şi sociale. 6  1.1. Esenţa şi funcţiile impozitelor 6  1.2. Rolul impozitelor 15  1.3. Practica mondială de utilizare a impozitelor în calitate de instrumente de reglementare. 25     Capitolul II. Sistemul de impozitare din Republica Moldova la etapa actuală. 46  2.1. Sistemul de impozitare în Republica Moldova. 46  2.2. Rolul impozitelor la formarea venitului bugetului de stat în Republica Moldova  58  2.3. Utilizarea impozitelor în calitate de instrumente de intervenţie în economie şi societate în Republica Moldova. 63     Capitolul III. Impactul impozitelor pe plan economic şi social 74  3.1. Impactul impozitelor pe plan economic şi social 74  3.2. Căile de perfecţionare a mecanismului de intervenţie. 85     Concluzii şi recomandări 89  Bibliografie. 93

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu