Impozitele si taxele locale

Introducere. 3     Capitolul I. Noţiuni privind sistemul impozitelor şi taxelor locale în Republica Moldova. 5  1.1. Aspecte teoretice ale impozitelor şi taxelor locale. 5  1.2. Evoluţia sistemului fiscal în Republicii Moldova. 11  1.3. Impozitele locale. 23  1.4. Taxele locale. 35     Capitolul II. Importanţa impozitelor şi taxelor locale în formarea veniturilor bugetelor locale. 43  2.1. Instituirea impozitelor şi taxelor locale. 43  2.2. Impozitele locale – sursă de venit a bugetelor locale. 45  2.3. Taxele locale - sursă de venit a bugetelor locale. 60     Capitolul III. Perfecţionarea sistemului impozitelor şi taxelor locale. 69  3.1. Căile de perfecţionare a sistemului de impozite şi taxe locale. 69  3.2. Căile de soluţionare a problemelor referitoare la impozitele şi taxele locale. 71     Concluzii 80  Bibliografie. 84  Anexe. 87

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu