IMPOZITUL AMANAT SI IMPACTUL CONSTITUIRII LUI ASUPRA SITUAÅ¢IILOR FINANCIARE ALE SOCIETATILOR COMERCIALE

 Ţinând  seama   de   dificultăţile   practice   privind   identificarea
elementelor care sunt cuprinse în valoarea unui activ  imobilizat  (dobânzi,
diferenţe de curs  valutar,  comisioane  şi  speze  bancare,  diferenţe  din
reevaluare  care  au  condus  la  supraevaluări),  corelat  cu   tratamentul
alternativ  prevăzut  de  IAS  16,  se  poate  aprecia  că,  la   retratarea
situaţiilor financiare anuale, societăţile comerciale  care  au  imobilizări
corporale înregistrate la valoarea reevaluată analizează valoarea  contabilă
a acestora prin prisma valorii de piaţă sau de utilitate a acestora, fără  a
se proceda la identificarea şi  corectarea  fiecărui  element  din  valoarea
activului imobilizat.
    d) în perioada anterioară trecerii la  aplicarea  Ordinului  ministrului
finanţelor publice nr. 94/2001,

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu