Incestul

INTRODUCERE     CAPITOLUL I. EVOLUŢIA RĂSPUNDERII A INFRACŢIUNII DE INCEST § 1. Consideraţii istorice § 2. Aspecte conceptuale     Capitolul II. INCESTUL CA COMPONENŢĂ A INFRACŢIUNII § 1. Incestul: noţiune şi caracteristici definitorii § 2. Latura obiectivă a infracţiunii de incest § 3. Obiectul în cazul infracţiunii de incest § 4. Latura subiectivă în cazul infracţiunii de incest § 5. Subiectul infracţiunii de incest     Capitolul III. RĂSPUNDEREA PENALĂ ÎN CAZUL INCESTULUI § 1. Temeiul răspunderii penale în cazul incestului § 2. Practica judecătorească în domeniul incestului, existentă în Republica Moldova şi peste hotare § 3. Propuneri pentru prevenirea şi combaterea abuzului sexual asupra copilului şi a exploatării sexuale a copiilor în scopuri comerciale     ÎNCHEIERE BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu