Influenta exploatarilor de hidrocarburi de pe platoul romanesc al marii negre asupra mediului

                                   CUPRINS
1. INTRODUCERE
2. CADRUL GEOTECTONIC REGIONAL
3. SHELFUL ROMANESC AL MARII NEGRE
     1. CONSIDERATII GENERALE
     2. STRATIGRAFIA
     3. TECTONICA
4. SELFUL  ROMANESC  AL  MARII  NEGRE  DIN  PRELUNGIREA  MASIVULUI  DOBROGEI
 CENTRALE
     1. CONSIDERATII GENERALE
     2. STRATIGRAFIA
       1.  FUNDAMENTUL (SOCLUL)
       2.  CUVERTURA
     3. TECTONICA
5. NOTIUNI GENERALE DE GEOECOLOGIE MARINA
     1. DEFINITIE
     2. ECOBIOMUL MAREA NEAGRA
       1.  ISTORIC
       2.  MACROBIOTOPUL
       3.  BIOMUL
6. EXPLOATAREA HIDROCARBURILOR PRIN CONDUCTE SUBMARINE
     1. PROBLEME SPECIFICE CONDUCTELOR SUBMARINE
     2. PROBLEMA POLUARII MEDIULUI MARIN
       1.  SURSE DE POLUARE A MEDIULUI MARIN
       2.  CONSECIINTELE POLUARII
7. BIOACUMULAREA HIDROCARBURILOR LA MOLUSTELE BIVALVE, EFECTELE  FIZIOLOGICE
 SI CONSECIINTELE ECOLOGICE
     1. HIDROCARBURILE IN MEDIUL MARIN :DISTRIBUTIE SI EVOLUTIE
     2. BIOACUMULAREA SI BIOTRANSFORMAREA HIDROCARBURILOR IN MEDIUL MARIN
     3. EFECTELE HIDROCARBURILOR ASUPRA BIVALVELOR MARINE
     4. CONSECIINTELE ECOLOGICE ALE RASPUNSURILOR FIZIOLOGICE LA STRES
8. DETERMINAREA CONTINUTULUI DE HIDROCARBURI TOTALE
     1. DETERMINAREA CONTINUTULUI DE HIDROCARBURI IN APA
     2. DETERMINAREA CONTINUTULUI DE HIDROCARBURI IN SEDIMENTELE MARINE
9. MASURI DE PREVENIRE SI COMBATERE A POLUARII MARINE
     1. PREVENIREA POLUARII MARINE
     2. COMBATEREA POLUARII MARINE
     3. MASURI DE COMBATERE A POLUARII MARII NEGRE
10. CONCLUZII
11. BIBLIOGRAFIE
 Anexe
 Pagini: 67

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu