Insitutia primarului

INTRODUCERE ………pag. 2 – 4     CAPITOLUL I Consideraţii generale privind instituţia primarului ……pag. 5 – 22 1.1. Apariţia şi noţiunea instituţiei primarului …………pag. 5 – 11 1.2. Instituţia primarului în perioada anilor 1991- 1994 ………pag. 12 – 17 1.3. Instituţia primarului în perioada anilor 1994- 1998 ……pag. 18 – 22     CAPITOLUL II Reglementarea juridică a activităţii Primarului în Republica Moldova la etapa actuală ….pag. 23 – 50 2.1. Procedura de alegere şi revocare a primarului........pag. 23 – 37 2.2. Principalele atribuţii ale primarului şi clas ificarea lor.............pag. 38 – 50     CAPITOLUL III. Criterii de determinare a funcţiei de primar    pag. 51 – 70 3.1. Primarul – instituţie juridică............pag. 51 – 65 - mandatul primarului (durata, încetarea înainte de termen, suspendarea din funcţie) - răspunderea juridică 3.2. Actele primarului............pag. 66 – 70     ÎNCHEIERE.........pag. 71 – 75 Bibliografie Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu