Interdependenta intre contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune

CUPRINS
CAPITOLUL 1
PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. MACOFIL  S.A. TG – JIU.…….pg.4
1.1. Obiectul de activitate şi  structura
organizatorică.....................................pg.4
1.2. Analiza rezultatului pe baza contului de profit şi
pierdere……………....pg.7
CAPITOLUL 2
INTERDEPENDENŢA ÎNTRE CONTABILITATEA FINANCIARĂ ŞI CONTABILITATEA DE
GESTIUNE ……………………………….….pg.10
2.1.    Conceptul de contabilitate financiară şi contabilitate de
gestiune…....pg.10
2.1.1. Organizarea contabilităţii de gestiune…………………………..……pg.13
2.1.2. Obiectivele şi principiile contabilităţii de gestiune…………….…….pg.18
CAPITOLUL 3
CONTABILITATEA PRODUCŢIEI………………….............................pg.22
3.1. Documente privind evidenţa procesului de producţie, a produselor
       finite şi a producţiei în curs de execuţie………………….…………….pg.22
3.2. Contabilitatea sintetică a producţiei………...………………………….pg.27
3.3. Contabilitatea ajustărilor pentru pentru deprecierea
producţiei………..pg.40
3.4. Etapele privind calculaţia costurilor de producţie……………………...pg.43
CAPITOLUL 4
STUDIU DE CAZ PRIVIND PRODUCŢIA REALIZATĂ  LA S.C. MACOFIL
SA...............................……….................…………..............….pg.
51
4.1.    Monografie privind înregistrarea în contzabilitate a producţiei
realizate
          la S.C. MACOFIL S.A Tg – Jiu……………………………………...pg.51
4.2.   Calcularea costurilor de producţie şi a producţiei realizate şi
reflectarea
          în contabilitatea de gestiune………………………………………….pg.62
4.3.    Interfaţa între contabilitatea financiară a cheltuielilor şi
contabilitatea
          de gestiune………………..…………………………………….…….pg.69
4.3.1. Contabilitatea fluxului resurselor alocate…………………………….pg.71
4.3.2. Contabilitatea fluxului producţiei obţinute…………………………...pg.78
4.3.3. Contabilitatea abaterilor de la programe……………………………..pg.83
CONCLUZII                                                                 ŞI
PROPUNERI...................................................................
pg.85
ANEXE……………………………………………………………………..pg.87
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………..pg.113

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu