Interpretarea actelor normative

Introducere.........2     Capitolul I. Interpretarea normelor juridice.........4  1.1. Definirea interpretării......................................... 4  1.2. Necesitatea interpretării.....................................13  1.3. Evoluţia doctrinei privind necesitatea interpretării dreptului............ 19  1.4. Valoarea de adevăr în interpretarea juridică............23     Capitolul II. Formele de interpretare a normelor juridice.........34  2.1. Interpretarea oficială.................34  2.2. Interpretarea neoficială..............41     Capitolul III. Metode şi reguli de interpretare a normelor juridice. Principiile interpretării     43  3.1. Metodele clasice de interpretare a normelor de drept...........45  3.2. Evoluţia metodelor de interpretare.......................................51  3.3. Reguli de interpretare. Principii...........................................54     Concluzii................................................................................64  Bibliografie..............................................................................67

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu