Interpretarea limbajului nonverbal al elevilor

Introducere     CAPITOLUL I.  Repere psiho-pedagogice in abordarea limbajului nonverbal  1.1. Delimitari conceptuale ale comunicării  1.2. Clasificarea formelor comunicarii nonverbale  1.3. Caracteristicile comunicării nonverbale  1.4. Gestica si mimica in cadrul relatiei dintre profesori si elevi  1.5. Manifestari ale limbajului nonverbal la elevi  1.6. Importanta dezvoltarii competentei de interpretare a limbajului nonverbal la profesori     CAPITOLUL II.  Abordarea experimentala a limbajului nonverbal in clasa de elevi  2.1. Metodologia cercetarii (inclusiv descrierea esantionului, chestionarul etc.)   2.2. Desfasurarea cercetarii  2.3. Interpretarea datelor  2.4. Recomandari și concluzii     BIBLIOGRAFIA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu