INTERPRETAREA SI APLICAREA IN TIMP SI SPATIU A LEGII PENALE

CAPITOLUL I: Consideraţii generale privind procesul penal român….p. 2
CAPITOLUL II: Principiul legalităţii, principiu  fundamental  al  procesului
penal……………………………………………………………………..p.
CAPITOLUL III: Interpretarea legii procesual penale………………….p.
SECŢIUNEA  I:  Aspecte  generale  privind  interpretarea   legii   procesual
penale……………………………………………………………………p.
SECŢIUNEA II: Felurile interpretării…………………………………...p.
CAPITOLUL IV: Aplicarea în spaţiu a legii procesual penale…………..p.
SECŢIUNEA I: Consideraţii generale privind aplicarea legii în spaţiu…p.
SECŢIUNEA II: Principiul teritorialităţii…………………………………p.
SECŢIUNEA III: Excepţii de la principiul teritorialităţii………………...p.
CAPITOLUL V: Aplicarea în timp a legii procesual penale…………….p.
SECŢIUNEA I: Aspecte generale privind aplicarea legii în timp………..p.
SECŢIUNEA II: Principiul activităţii legii procesual penale……………p.
SECŢIUNEA III: Excepţii de la principiul activităţii……………………p.
SECŢIUNEA IV: Aplicarea  în  timp  a  legii  procesual  penale  în  situaţii
tranzitorii…………………………………………………………….…..p.
CAPITOLUL VI: Concluzii……………………………………………p.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu