Introducerea in circuitul turistic al localitati X

CUPRINS:                                                                                                                 pag.
Introducere ....................................................................................................................7
Capitolul I – Consideraţii generale asupra turismului rural românesc..................10
1.1. Definiţii. Delimitare conceptuală. ..........................................................................10
1.2. Scurt intoric............................................................................................................11
1.3. Analiza pieţei turismului rural românesc................................................................13
1.4. Regiunea Câmpiei şi Dealurilor de Vest.................................................................18
Capitolul II – Valenţe ale turismului rural în judeţul Satu Mare.  .........................21
Capitolul III – Noi destinaţii agroturistice. ...............................................................31
3.1.  Posibile destinaţii agroturistice. ............................................................................31
3.2.  Descrierea comunei Apa. ......................................................................................32
Capitolul IV – Plan de afaceri propus pentru pensiunea Dariana. .........................37
4.1. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT. ..........................................37
4.1.1. Numele solicitantului. .............................................................................................37
4.1.2. Obiectul de activiate. ..............................................................................................37
4.1.3. Forma juridică a solicitantului  şi un scurt istoric al solicitantului. ........................37
4.1.4. Structura capitalului social şi evoluţia acestuia de la înfiinţare. ............................38
4.1.5. Administratorii societăţii. .......................................................................................39
4.1.6. Informaţii referitoare la locul desfăşurării activităţii solicitantului. .......................40
4.1.7. Litigii (îin desfăşurare). ..........................................................................................40
4.2. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE. .............................................................41
4.2.1. Istoricul activităţii. ..................................................................................................41
4.2.2. Principalele mijloace fixe care compun patrimoniul actual al solicitantului...........42
4.2.3. Politica de aprovizionare. Furnizori de materii prime. ...........................................43
4.2.4. Politica de desfacere. Canale de distribuţie. ...........................................................46
4.3. PREZENTAREA PROIECTULUI. ...........................................................................47
4.3.1. Obiectivele proiectului. ...........................................................................................48
4.3.2. Descrierea tehnică a proiectului. .............................................................................49
4.3.3. Managementul proiectului. .....................................................................................51
4.3.4. Lista de achiziţii şi sursele de achiziţii pentru: activele ce fac obiectul proiectului/ materiile prime pentru punerea în funcţiune a proiectului. ...............................................52
4.3.5. Personal şi instruire. ................................................................................................54
4.3.6. Graficul estimat al proiectului.................................................................................54
4.3.7. Impactul proiectului asupra dezvoltării zonei şi a mediului de afaceri. .................56
4.4. PROIECTE FINANCIARE ŞI INDICATORI FINANCIARI ..................................57
4.4.1. Bazele de productie. ................................................................................................57
4.4.2. Proiectia contului de profit si pierdere (pe cinci ani). .............................................60
4.4.3. Proiectia fluxului de numerar (pe cinci ani). ..........................................................61
4.4.4. Valorile indicatorilor financiari. .............................................................................62
Capitolul V – Concluzii si propuneri..........................................................................66
Anexe.................................................................................................................................68
Bibliografie........................................................................................................................73

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu