IZVOARELE DE DREPT - IZVOARELE DREPTULUI

                                   CUPRINS
CAPITOLUL I – CONCEPTUL DE IZVOR DE DREPT
      1. Noţiunea de izvor de drept
            1. Izvor de drept în sens material
            2. Izvor de drept în sens formal
      2. Clasificare
CAPITOLUL II – OBICEIUL JURIDIC (CUTUMA, CONSUETUDINEA)
      1. Noţiunea, rolul şi importanţa obiceiului juridic
      2. Scurt istoric
      3. Obiceiul în dreptul românesc
CAPITOLUL III – LEGEA
      1. Noţiunea, rolul şi importanţa legii
      2. Istoricul legii
      3. Clasificarea legilor
            1. După conţinutul dispoziţiilor
            2. În funcţia de autoritatea de la care emană
            3. Din punct de vedere al sancţiunii
            4. După sfera aplicării şi gradul lor de generalitate
      4. Procedura de adoptare a legilor
      5. Acte normative subordonate legii
      6. Acţiunea actelor normative în timp, spaţiu şi asupra persoanelor
           1. Acţiunea actelor normative în timp
           2. Acţiunea actelor normative în spaţiu
           3. Acţiunea actelor normative asupra persoanelor
CAPITOLUL IV – CELELALTE IZVOARE ALE DREPTULUI
      1. Contractul normativ
      2. Doctrina
      3. Practica judiciară şi precedentul judiciar (jurisprudenţa)
      4. Actele normative ale unor organizaţii nestatale
CAPITOLUL V – IZVOARELE DREPTULUI ROMÂNESC ACTUAL DUPĂ REVOLUŢIA DIN
DECEMBRIE 1989
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu