Legitima Aparare

CAPITOLUL I . Aspecte generale privind răspunderea penală.5
1.1. Concepţii asupra fundamentului răspunderii penale şi a cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei.5
1.2. Evoluţia concepţiilor asupra fundamentului răspunderii penale.6
CAPITOLUL II. Istoricul reglementării legitimei apărări.14
2.1. Legitima apărare în orânduirea slavagistă.14
2.2. Legitima apărare în orânduirea feudală.16
2.3. Legitima apărare în dreptul vechi românesc.18
2.4. Legitima apărare în reglementarea actual.20
CAPITOLUL III. Noţiunea şi trăsăturile definitorii ale legitimei apărări.24
3.1. Legitima apărare ca stare de fapt.24
3.2. Legitima apărare, cauza care înlătură existenţa infracţiunii.25
3.2.1. Lipsa vinovăţiei în cazul faptei comise în legitimă apărare.26
3.2.2. Lipsa pericolului social al faptei comise în legitimă apărare.27
3.3. Legitima apărare ca instituţie de drept.29
3.3.1. Atacul (agresiunea).30
a. Atacul – faptă a omului;.30
b. Atacul – acţiune, inacţiune.31
3.3.2. Pericolul.32
a. Pericolul generat de atac;.32
b. Pericolul real (efectiv).33
3.3.3. Apărarea.33
a. Condiţia obiectivă a apărării;.33
b. Condiţia subiectivă a apărării.34
CAPITOLUL IV. Condiţiile referitoare la atac.39
4.1. Atacul din punct de vedere obiectiv.39
4.1.1. Atac material.39
4.1.2. Atac direct.40
4.1.3. Atac imediat.41
4.2. Atacul din punct de vedere juridic.47
4.2.1. Atac injust.47
4.2.2. Atacul devenit injust, prin depăşirea limitelor legitimei apărari.50
4.2.3. Atacuri premise.51
4.2.4. Atacuri juste.52
4.3.Pericolul pe care îl prezintă atacul.53
4.3.1 Gravitatea pericolului.53
4.3.2. Pericolul actual.58
CAPITOLUL V. Condiţiile referitoare la apărare.59
5.1. Obiectul apărării.59
5.2. Limitele apărării în raport cu intensitatea atacului.63
5.2.1. Proporţionalitatea apărării.64
5.2.2. Caracterul proporţiei dintre apărare şi atac.65
5.3. Depăşirea limitelor apărării.67
5.3.1. Depăşirea limitelor apărării cu intenţie.70
5.3.2. Depăşirea limitelor apărării din culpa.70
5.3.3. Depăşirea limitelor legitimei apărări din eroare.71
5.3.4. Depăşirea limitelor legitimei apărări şi provocarea.71
5.3.5. Răspunderea terţilor în depăşirea limitelor legitimei apărări.72
5.3.6. Excesul justificat.73
CAPITOLUL VI. Efectele legitimei apărări.75
6.1. Efectele „in personam” .75
6.2.Răspunderea civilă în legitima apărare.75
6.2.1. Răspunderea civilă a făptuitorului beneficiar al unei cauze de înlăturare a caracterului penal al faptei.75
6.2.2. Răspunderea civilă în cazul legitimei apărări perfecte.78
6.2.3. Răspunderea civilă în cazul excesului justificat.79
6.2.4. Răspunderea civilă în cazul depăşirii limitelor legitimei apărări.79
6.2.5. Răspunderea civilă în cazul legitimei apărări putative.80
CAPITOLUL VII. Concluzii.81
BIBLIOGRAFIE.88

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu