Lista Patrimoniului Universal din Revista Civilizatii, Egipt

Introducere. 3     Capitolul I. Turismul şi Patrimoniul cultural 6  1.1. Turismul cultural. Noţiuni şi definiţii 6  1.2. UNESCO şi patrimoniul mondial. Scopul şi funcţiile. 14     Capitolul II. Monumente ale Patrimoniului Mondial UNESCO în Egipt 21  2.1. Civilizaţiile egiptene şi patrimoniul cultural 21  2.2. Zone turistice în Egipt 25  2.3. Monumentele Egiptului înscrise în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.. 32     Capitolul III. Infrastructura turistică în Egipt 45  3.1. Structuri de transport 45  3.2. Structuri de cazare şi alimentare. 51  3.3. Informaţii utile. 54  3.4. Rute turistice. 59     Concluzii şi recomandări 68  Bibliografia. 71  Anexe. 74

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu