management de mediu

1 .POLITICA DE MEDIU
                       2.PLANIFICARE. ASPECTE DE MEDIU
                      2 PLANIFICARE. OBIECTIVE DE MEDIU
                2.1. PLANIFICARE. OBIECTIVE ŞI ŢINTE DE MEDIU
             2.2. PLANIFICARE. PROGRAM(E) DE MANAGEMENT DE MEDIU
         3 IMPLEMENTARE ŞI FUNCŢIONARE Structură şi responsabilitate
  3.1. IMPLEMENTARE ŞI FUNCŢIONARE. Instruire, conştientizare şi competenţă
      3.2. IMPLEMENTARE ŞI FUNCŢIONARE. COMUNICARE
   3.3. IMPLEMENTARE ŞI FUNCŢIONARE. DOCUMENTAŢIA SISTEMULUI ŞI CONTROLUL
                                DOCUMENTELOR
           3.4. IMPLEMENTARE ŞI FUNCŢIONARE .CONTROLUL OPERAŢIONAL
3.5. IMPLEMENTARE ŞI FUNCŢIONARE. PREGĂTIRE PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ
                      4.VERIFICARE ŞI ACŢIUNE CORECTIVĂ
4.1. VERIFICARE ŞI ACŢIUNE CORECTIVĂ. ÎNREGISTRĂRI
4.2. VERIFICARE ŞI ACŢIUNE CORECTIVĂ. AUDITUL SISTEMULUI
DE MANAGEMENT DE MEDIU
4.3. ANALIZA EFECTUATĂ DE CONDUCERE
4.4 ACREDITARE
4.5.CERTIFICARE
        5. INSTRUMENTE ALE MANAGEMENTULUI DE MEDIU
5.1. ANALIZA CICLULUI DE VIATA . Introducere
5.2 APLICAŢII ALE ANALIZEI CICLULUI DE VIAŢĂ
5.3 CADRUL METODOLOGIC DE REALIZARE A ANALIZEI CICLULUI  DE VIATA
CONCLUZII
Bibliografie
71 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu