Managementul activitatii de aprovizionare a intreprinderii

Introducere. 3     Capitolul I. Repere teoretice privind managementul aprovizionării întreprinderii. 6  §1.1. Esenţa şi importanţa managementului aprovizionării 6  §1.2. Funcţiile specifice ale managementului aprovizionării 16     Capitolul II. Analiza activităţii economico–financiare a Combinatului de Vinuri „Cricova” SA. 29  §2.1. Caracteristica generală a Combinatului de Vinuri „Cricova” SA.. 29  §2.2. Analiza principalilor indicatori ai activităţii Combinatului de Vinuri „Cricova” SA.. 40     Capitolul III. Managementul aprovizionării Combinatului de Vinuri „Cricova” SA. 58  §3.1. Specificul aprovizionării la întreprinderea Combinatul de Vinuri „Cricova” SA.. 58  §3.2. Modalităţi de sporire a eficienţei activităţii de aprovizionare la întreprinere. 67     Încheiere. 76  Bibliografie. 79  Anexe  82

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu