Managementul in afaceri la nivel de organizatie

  După  opinia  multor  specialişti  în   domeniul   resurselor   umane,
principalele componente ale sistemului de  recompense  pot  fi  următoarele,
astfel:
    • recompense directe:
   1. salariul de bază (salariu sau plată);
   2. salariu de merit;
   3. sistemul de stimulente (premiile, comisioanele,  salariul  pe  bucată-
acordul direct,  adaosuri  şi  sporuri  la  salariu,  salariul  diferenţiat-
acordul progresiv, cumpărarea de acţiuni, participarea la profit);
   4.  plata  amânată  (planuri  de   economii,   cumpărarea   de   acţiuni,
distribuirea  veniturilor  în  timpul  anului,  distribuirea  profitului  la
sfârsitul anului);
    • recompense indirecte:
   1.  programe  de  protecţie  (asigurări  medicale,  asigurări  de  viaţă,
asigurări de accidente, asigurări  pentru  incapacitate  de  muncă,  pensii,
prime de pensionare, ajutor de şomaj, protecţie-securitate socială

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu