Managementul Proiectelor Educationale

CUPRINS
|ARGUMENT                                                             |3   |
|Capitolul 1. CONSIDERAŢII GENERALE                                   |5   |
|1.1 Definiţia proiectelor educaţionale                               |5   |
|1.2 Scurt istoric al proiectelor educaţionale                        |6   |
|Capitolul 2. TIPOLOGIA PROIECTELOR EDUCAŢIONALE                      |8   |
|2.1 Consideraţii generale                                            |8   |
|2.2 Programe şi proiecte educaţionale                                |8   |
|2.3 Tipologia proiectelor educaţionale                               |9   |
|Capitolul 3. CADRUL STRATEGIC AL REALIZĂRII PROIECTELOR EDUCAŢIONALE |12  |
|3.1 Viziunea                                                         |12  |
|3.2 Misiunea                                                         |12  |
|3.3 Strategia                                                        |14  |
|3.3.1 Componentele strategiei (cu aplicaţie la Grădiniţa P.P.        |14  |
|„Piticot”-Hunedoara)                                                 |    |
|3.3.2 Locul şi rolul proiectelor educaţionale în strategia           |17  |
|instituţiei preşcolare (cu aplicaţie la Grădiniţa P.P.               |    |
|„Piticot”-Hunedoara)                                                 |    |
|3.3.3. Condiţii strategice şi tactice ale unui proiect educaţional   |20  |
|Capitolul 4. ASPECTE ALE RELAŢIEI PROIECTELOR  EDUCAŢIONALE CU MEDIUL|22  |
|4.1 Factorii de mediu care influenţează proiectele educaţionale      |22  |
|4.2 Caracteristici ale mediului în relaţia cu proiectul educaţional  |23  |
|4.3 Metode şi instrumente de analiză a mediului (aplicate la         |24  |
|Grădiniţa P.P. „Piticot”-Hunedoara)                                  |    |
|4.3.1 Analiza SWOT                                                   |24  |
| 4.3.2 Analiza PEST                                                  |26  |
|Capitolul 5. CICLUL DE VIAŢĂ AL PROIECTULUI EDUCAŢIONAL              |27  |
|5.1 Modele ale ciclului de viaţă al proiectelor                      |27  |
|5.2 Definirea proiectului educaţional                                |29  |
| 5.2.1 Ideea                                                         |29  |
| 5.2.2 Căutarea partenerilor                                         |30  |
| 5.2.3 Pregătirea iniţierii proiectului                              |31  |
| 5.2.4 Evidenţa derulării proiectului                                |32  |
|5.3 Planificarea proiectului educaţional                             |34  |
| 5.3.1Structura planului de proiect educaţional                      |34  |
|5.3.1.1  Tema şi titlul proiectului educaţional                      |36  |
|5.3.1.2  Date despre parteneri                                       |37  |
|5.3.1.3  Obiectivele generale şi specifice ale proiectelor           |38  |
|educaţionale                                                         |    |
|5.3.1.4  Activităţile proiectului                                    |40  |
|5.3.1.5  Indicatori de performanţă                                   |44  |
|5.3.1.6  Bugetul proiectului                                         |45  |
|5.3.1.7 Proceduri de monitorizare şi evaluare a proiectului          |49  |
|5.3.1.8 Proceduri de diseminare şi valorificare a rezultatelor       |54  |
|proiectului                                                          |    |
|Capitolul 6. MANAGERUL DE PROIECT                                    |56  |
|6.1 Caracteristici ale managerului                                   |57  |
|6.2 Competenţe ale managerului de proiect educaţional                |57  |
|Capitolul 7. CONCLUZII                                               |59  |
|ANEXE                                                                |    |
|BIBLIOGRAFIE                                                         |    |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu