MANAGEMENTUL PROMOVARII PRODUSELOR

Managementul promovării produselor
                        Studiu de caz: S.C. DOMO S.A.
                                   Cuprins
Cap.I  Managementul promovării produselor
   2. Management şi marketing…………..……………………….………………………..1
   3. Promovarea  bunurilor şi
      serviciilor…………………….……....…………….............6
       1. Locul şi rolul comunicării în mixul de
          marketing……………….……….........6
       2. Promovarea - componentă a mixului de marketing……………….………….10
           1. Conţinut şi
              necesitate……………...............................…………….....10
           2. Obiectivele şi rolul promovării……………………………….………12
           3. Strategii promoţionale………………………………………….……..14
           4. Manifestări promoţionale……………………………………….….…14
   4. Mixul de marketing……………………………………………………………..……14
       1. Locul preţului în mixul de marketing………………………………………...15
       2. Obiectivele companiei in materie de preţ…………………….……………....16
       3. Caracteristicile produsului……………………………………………….…...17
       4. Politica de produs…………………………………………………………......17
       5. Submixul de preţuri………………………….……………………….….……19
       6. Opţiuni strategice……………………………………….………………....….19
       7. Mixul promoţional…………………………………………….………..…….20
       8. Tendinţe noi în marketingul mix…………………………………………..….21
Cap.II  Prezentarea si analiza generala a S.C. DOMO S.A.
   2.1. Date de identificare şi scurt istoric………….…………………………………..……22
   2. Analiza mediului extern…………………………………………...…………….…...24
       1. Scopul procesului de analiză a mediului extern………………………….…...25
       2. Organizatia si mediul sau extern……...………………………………….…...29
       3. Macromediul şi micromediul firmei….…………..………………………..…32
   3. Analiza mediului intern………………………...……………………………………38
       1. Analiza diagnostic………………………………………………………….....41
       2. Diagnosticul resurse umane……………………………………………….….42
       3. Structura organizatorică………………………………………………….…...46
       4. Managementul prin obiective………………………………………..….….…47
   4. Concluzile analizei………………………………………………………………...…49
Cap.III  Structura activităţii promoţionale
   3.1. Publicitatea………………………………………..……………………………….…51
       1. Conţinutul publicităţii………………………………..……………………….51
       2. [pic]Scopul publicităţii……………………………………………….…………....52
       3. Obiectivele…………………………………………………………………....52
       4. Principalele forme de publicitate…………………………………………..…52
       5. Tipuri de publicitate………………………………………………………......54
       6. Reclama – componentă publicitară…………………..…………………….....58
   1. Promovarea vânzărilor………..………………………………………………….…..60
   2. Relaţii publice……………………………………………………………………..…61
   3. Vânzarea personală…………………..………………………………………….…...62
   4. Manifestări promoţionale……………………………………………………….…....65
Cap. IV  Concluzii şi propuneri…………………………66
Bibliografie……………………………………………………………………………...….70
Cuprins………………………………………………………………………………...……71

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu