MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE IN CADRUL UNEI SOCIETATII

  În lucrările sale Nonaka distinge patru tipuri de  cunoştinţe:  tacite
individuale, explicite individuale, explicite colective şi tacite  colective
şi arată că dezvoltarea organizaţiei  presupune  transmiterea  cunoştinţelor
între indivizi.
      Această dinamică a transformări cunoaşte mai multe etape:
         – de la tacit către tacit: socializare
         – de la tacit către explicit: formalizare
         – de la explicit către tacit: interiorizare
         – de la explicit către explicit: combinare
Socializarea presupune interacţiunea indivizilor în sânul unui  grup,  adică
un  proces  de  integrare  culturală.  Învăţarea  se  face  prin  observare,
conştientă sau  nu,  prin  imitare,  prin  împărţirea  experienţei,  fără  a
recurge la limbaj sau codificări.
Formalizarea presupune explicarea prin discurs sau în  scris  a  practicilor
şi credinţelor. Dificultatea constă în adoptarea unui limbaj comun.
Interiorizarea reprezintă

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu