Managementul societatilor de asigurari 2

CUPRINS
   Introducere
1.              Generalităţi              privind               managementul
   1. Conceptul de management…………………………………………………………...……pag. 5
   2. Managementul resurselor umane în asiguraîri…………………………………………….pag. 5
   3.               Managementul                calităţii                in
      asigurări.............................................................
      ........................pag. 7
   4.  Managementul  bazat   pe   cunoştinţeîn   cadrul   societăţilor   de
      asigurări..................................pag. 9
2. Evaluarea cantitativă a managemetului în asigurări
      2.1. Conceptul de asigurare………………………………..……………...………………….pag. 11
      2.2. Piaţa asigurărilor din România…………………………………………………………..pag. 12
      2.3. Abordarea prudenţială a managementului
asigurărilor………………………………….pag. 12
      2.4. Indicatori de bază în evaluarea  activităţii societăţilor de
asigurări……………………..pag. 13
      2.4.1. Ratele de solvabilitate…………………………………………………………….pag. 14
            2.4.2. Ratele de
lichiditate.................................................................
................................pag. 15
            2.4.3. Ratele  de
rentabilitate...............................................................
.............................pag. 16
3. Fondurile de siguranţă în asigurări
   3.1. Rezervele tehnice în asigurări ……………………………………………..……………pag. 18
       3.1.1.Rezerva de prime…………………………….………………………………….....pag. 18  3.1.2.
   Rezerva de daune …………………..…………………………………………….pag. 19
       3.1.3. Rezerva de daune neavizate………………………………………………………pag. 19
       3.1.4. Rezerva pentru riscuri neexpirate…………………………………………………pag. 19
       3.1.5. Rezerva pentru egalizare………………...………………………………………..pag. 20
   3.2. Marja de solvabilitate şi fondul de
 siguranţă..................................................................
 ..pag. 20
   3.3. . Principalele prevederi fiscale cu influenţă asupra companiilor de
asigurări...................pag. 22
       3.3.1. Taxa pe valoare adăugată –
       impozit de referinţă în managementul
      asigurărilor...........................................................
      pag. 22
       3.3.2.Influenţe indirecte ezercitate de sistemul fiscal
   ......................................................pag. 22
4.  Evaluarea  performaţelor  şi  eficienţa  economică  a  societăţilor   de
asigurări
                  4.1.             Determinarea             profitabilităţii
............................................................................
.................pag. 24
          4.2.      Eficienţa      în      domeniul      activităţii      de
asigurare...................................................................
.pag. 24
5. Studiu de caz - „ASIROM - VIENNA INSURANCE GROUP“
                   5.1.Denumirea,              forma               juridică,
sediul......................................................................
................pag. 26
          5.2.     Scopul     şi     obiecul      de      activitate      al
societăţii..................................................................
......pag. 26
                                                                 5.3.Capital
social......................................................................
................................................pag. 27
      5.4.Rezultate financiare ale
        „ASIROM     -     VIENNA     INSURANCE     GROUP“     în      2006-
2007..............................................pag. 28
Concluzii şi recomandări
Anexe
Bibliografie
 45 pag

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu