Managementul strategic al băncii comerciale

Adnotare. 2  Introducere. 3     Capitolul I. Principiile teoretice şi metodologice ale managementului bancar. 5  1.1. Specificul şi caracteristicile managementului bancar 5  1.2. Domeniile managementului bancar 13  1.3. Criteriile gestionării bancare. 15     Capitolul II. Procesul de gestiune bancară. 21  2.1. Planificarea strategică a  activităţii băncii 21  2.2. Instrumente ale managementului bancar 33  2.3. Managementul strategic al băncii 37     Capitolul III. Managementul în bănci în contextul elaborării şi aplicării strategiei bancare. 48  3.1.Importanţa strategiei bancare în condiţiile actuale. 48  3.2.Analiza activităţii BC „Moldova Agroindbank” SA. Politici şi strategii de dezvoltare  52     Concluzii şi propuneri 60  Bibliografie. 63  Anexe. 66 -

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu