MANAGEMENTUL STRATEGIC AL RESURSELOR UMANE


    [2]  VASILE,  Emilia,  Managementul  resurselor  umane  conceptual   şi
pragmatic, Editura Universitară, Bucureşti, 2004, p.31
[3] PĂUNESCU, Ion, Managementul  resurselor  umane.  Studii  de  caz.Editura
Eficient, Bucureşti, 2000, p.42
    [4] STANCIU, Dumitru-Radu, MOMETE,  Daniela-Cristina,  RADU,  Corneliu,
Managementul resurselor umane, Editura Bren, Bucureşti, 2000, p.39
[5] Idem, p.59
[6] PĂUNESCU, Ion, Manegementul resurselor umane.  Studii  de  caz.  Editura
Eficient, Bucureşti, 2000, p.79
[7]  PASCU,  Radu  –  Vasile,   Managementul   resurselor   umane,   Editura
Universităţii “Lucian Blaga”, Sibiu, 2003, p.125
    [8] Idem, p.82
    [9] NOVAC,  Emilia,  Managementul  resurselor  umane,  Editura  Mirton,
Timişoara, 2003, p.154
    [10]  MATHIS,  Robert  L.,  Managementul  resurselor   umane,   Editura
Economică, Bucureşti, 2000, p.159
    [11] Idem, p.215
    [12]  MANOLESCU,  Aurel,   Managementul   resurselor   umane,   Editura
Economică, Bucureşti, 20

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu