Manifestări clinice, diagnostic şi tratament al eritremiei

INTRODUCERE.. 3     CAPITOLUL 1. ASPECTE GENERALE CU PRIVIRE LA ERITREMIE.. 5  1.1. Etiopatogenia dezvoltării eritremiei 5  1.2. Manifestările clinice şi diagnosticul eritremiei 9  1.3. Metode de tratament ale eritremiei 17     CAPITOLUL 2. MATERIAL ŞI METODE DE CERECETARE.. 22  2.1. Caracteristica generală a cercetării 22  2.2. Etapele efectuării studiului 23  2.3 Prelucrarea matematico-statistică a materialului 24     CAPITOLUL 3. REZULTATELE STUDIULUI PROPRIU.. 29     CONCLUZII 40  BIBLIOGRAFIE.. 42  ANEXA 1. Algoritmul diagnosticului diferenţial al eritrocitozei 50

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu