Manualul de mediu

CUPRINS
CAPITOLUL 1. PREZENTAREA ORGANIZATIEI   2
  Compania  PE    2
  Identificarea amplasamentului    2
  Geografia amplasamentului  3
  Activitatea in cadrul PE   3
CAPITOLUL 2. ASPECTELE DE MEDIU   5
  2.1 Asociate activitatilor trecute    5
  2.2 Investigaţii anterioare privind poluarea terenului 6
  2.3 Aspecte de mediu asociate activitatilor prezente   6
   2.3.1 Emisii în apă 7
   2.3.2 Emisii în atmosferă      7
   2.3.3 Sursele posibile de poluare a solului şi subsolului  7
   2.3.4 Generarea deşeurilor     8
   2.3.5 Consumul de resurse      8
  2.4 Aspecte de mediu asociate activitatilor viitoare   9
CAPITOLUL 3. ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI     10
  Politica de mediu    10
CAPITOLUL 4. DATE GENERALE REFERITOARE LA MANUALUL DE MEDIU   11
  4.1 Scop  11
  4.2 Domeniu de aplicare    11
  4.3 Documentatie de referinta    11
  4.4 Definitii   11
  4.5 Prescurtari 13
  4.6 Gestionarea manualului 13
   4.6.1 Generalitati  13
   4.6.2 Elaborare. Aprobare      13
   4.6.3 Difuzare      13
   4.6.4 Identificare  13
   4.6.5 Modificare    14
   4.6.6 Documentatie aplicabila  14
CAPITOLUL 5. CERINTE ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU DIN HONEYWELL
GARRETT SRL 15
  5.1 CERINTE GENERALE 15
  5.2 POLITICA DE MEDIU      15
  5.3 PLANIFICARE 16
   5.3.1 Aspecte de mediu   16
   5.3.2 Prevederi legale si alte cerinte    16
   5.3.3 Obiective generale si obiective specifice de mediu   17
   5.3.4 Programe de management de mediu     17
  5.4 IMPLEMENTARE SI FUNCTIONARE  18
   5.4.1 Structura si responsabilitate  18
   5.4.2 Instruire, constientizare si competenta   20
   5.4.3 Comunicare    21
   5.4.4 Documentatia sistemului de managementde mediu   22
   5.4.5 Controlul documentelor   23
   5.4.6 Controlul operational    24
   5.4.7 Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns   25
  5.5 VERIFICARE SI ACTIUNE CORECTIVA   25
   5.5.1 Monitorizare si masurare 25
   5.5.2 Neconformitate, actiune corectiva si actiune preventiva    26
   5.5.3 Inregistrari  27
   5.5.4 Auditul sistemului de management de mediu 28
  5.6 ANALIZA EFECTUATA DE CONDUCERE    29
CAPITOLUL 6. LISTA PROCEDURILOR GENERALE DE SISTEM SI A PROCEDURILOR
SPECIFICE   30

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu