Marketing agroturistic. Concept, importanta, obiective

                                   CUPRINS
CAPITOLUL  I - MARKETING AGROTURISTIC. CONCEPT, IMPORTANŢĂ,
                               OBIECTIVE
    1.1 Marketingul în turism
1.2 Turismul şi mediul înconjurător
1.3 Turismul şi protecţia mediului înconjurător
1.4 Conceptul de turism rural şi agroturism
    1.5 Caracteristici ale turismului rural şi orizontul său de dezvoltare
1.6 Dezvoltarea durabilă pentru practicarea turismului în parcurile
naţionale şi
           rezervaţiile biosferei din România
CAPITOLUL II - ORGANIZAREA TURISMULUI RURAL (AGROTURISMULUI) ÎN
                                ROMÂNIA ŞI CÂTEVA ŢĂRI EUROPENE
2.1. Funcţiile spaţiului rural definite de Carta Europeană a spaţiului
rural
    2.2 Evoluţia şi organizarea pe plan mondial a activităţilor de turism
rural
           (agroturism)
2.3. Turismul rural în contextul economic actual
2.4. Cerinţe şi intercondiţionări în apariţia şi formarea turismului rural
2.5 Efecte antrenate de turismul rural (agroturism)
2.6. Turismul şi dezvoltarea economică a comunităţilor rurale
    2.7 Evoluţia activităţilor de turism rural (agroturism) în România
    2.8 Disfuncţionalităţi în activităţile de turism rural (agroturism) din
România
CAPITOLUL III - PIAŢA AGROTURISTICĂ
    3.1 Definirea şi caracteristicile pieţei agroturistice
    3.2 Rolul studierii pieţei agroturistice în profil teritorial
    3.3 Elemente caracteristice în cercetarea teritorială a pieţei
agroturistice
    3.4 Metode cantitative de studiere a pieţei agroturistice
3.5 Elemente forte şi slabe ce condiţionează activităţile de agroturism din
România
3.6 Piaţa agroturistică şi impactul acesteia asupra comunităţilor locale
 3. 7. - Lansarea satului românesc pe piaţa mondială
CAPITOLUL IV - CEREREA ÎN AGROTURISM
    4.1 Cererea şi consumul turistic (concepte)
    4.2 Circulaţia şi fluxurile în agroturism
    4.3 Metode de cuantificare a cererii agroturistice
    4.4 Tendinţe motivaţionale în cunoaşterea produselor agroalimentare
           specifice zonei
CAPITOLUL V - OFERTA AGROTURISTICĂ ÎN CADRUL TERITORIULUI
                                ROMÂNESC
    5.1 Particularităţi şi resurse ale ofertei agroturistice
    5.2 Baza tehnico-materială în turismul rural (agroturism)
5.3 Structura ofertei în turismul rural
    5.4 Analiza comparativă a ofertei din mediul rural
    5.5 Politica promovată în crearea ofertelor de turism rural
(agroturism) în diferite
           ţări europene
Capitolul VI - MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII ACTIVITĂŢII
                                 PROMOŢIONALE ÎN DOMENIUL AGROTURISMULUI
    6.1 Factori şi motivaţii ce influenţează dezvoltarea turismului
rural(agroturismului)
    6.2 Ecoturismul şi perspectiva dezvoltării durabile în România
    6.3 Politica de dezvoltare şi protejare a turismului rural în ţările
U.E. Strategii de
           marketing în turismul rural din ţările europene
    6.4 Cooperare şi parteneriat în turismul rural
6.5 Direcţii de acţiune managerială în turism
    6.6 Reţele de promovare şi distribuţie, organizate în turismul rural
(agroturism) cu
           specificare în ţările U.E.
CAPITOLUL VII - MARKETINGUL STRATEGIC ÎN AGROTURISM
    7.1 Strategii de marketing în turismul rural
7.2 Strategii naţionale şi europene în turismul rural (agroturism)
)
    7.3 Turismul şi dezvoltarea regională
7.4 Strategia dezvoltării turismului rural românesc pe termen mediu
 7.5. - Zonarea agroturistică, o necesitate în strategia regională
    7.6 Parteneriatele - forma caracteristică de promovare şi distribuţie
în agroturism
 7.7. - Planul de afaceri în agroturism
  Anexa 7.1 - Model de plan de afaceri în agroturism
CAPITOLUL VIII - DISTRIBUŢIA ŞI VÂNZAREA PRODUSULUI
                                    AGROTURISTIC
    8.1 Sisteme în organizarea distribuţiei şi promovării  în agroturism
    8.2 Vânzarea directă a produselor agricole de către producătorii
agricoli
    8.3 Distribuţia şi vânzarea produsului agroturistic prin gospodăria
ţărănească
    8.4 Analiza circuitelor de informaţii , de vânzare şi distribuţie a
produselor turistice
           de cazare (colectivă) în spaţiul rural
8.5 Eficienţa economică şi socială a activităţilor de distribuţie în
turismul rural
           (agroturism)
 8.6. - Promovarea şi distribuirea produsului turistic în Uniunea Europeană
CAPITOLUL IX - STRUCTURI ORGANIZATORICE ÎN SUSŢINEREA ŞI
                               PROMOVAREA TURISMULUI RURAL (AGROTURISMULUI)
    9.1 Structuri în reţeaua turistică şi agroturistică teritorială.
Implicaţiile instituţionale
           în elaborarea şi aplicarea unor strategii de dezvoltare a
turismului rural
9.2 Criterii de omologare şi tipuri de sate turistice
9.3 Cartea pensiunii turistice rurale, mijloc de evidenţă a activităţii
           economico-financiare
9.4 Informatizarea activităţii din domeniul turismului
 Anexa 9.1. - Cartea pensiunii turistice
Capitolul X - PERSPECTIVA DE DEZVOLTARE A AGROTURISMULUI
                                ÎN ROMÂNIA
    10.1 Susţinerea dezvoltării agroturismului
10.2. Turismul rural şi dezvoltarea social-economică a satului românesc
    10.3 Programe de finanţare pentru turismul rural
10.4 Noile orientări în politicile europene de dezvoltare a turismului
rural
             (agroturismului)
    10.5 Rolul Uniunii Europene în dezvoltarea turismului rural
(agroturismului)
BIBLIOGRAFIE
ANEXE - LUCRĂRI  PRACTICE
287 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu