Marketingul imaginii de marcă în cadrul întreprinderii

Introducere …………3     Capitolul 1. Concepţia brandingului şi rolul acestuia în activitatea de piaţă a firmei  ……6  1.1. Esenţa şi importanţa brandului în activitatea de piaţă a firmei….6  1.2. Creareişi promovarea brandurilor ca elemente indispensabile ale politicii de branding …………12  1.3. Alternative strategice în domeniul brandingului ……………20  1.4. Metodica evaluării brandului …………28     Capitolul 2. Diagnosticul de marketing al Companiei "Alba " …………38  2.1. Locul şi rolul întreprinderii în mediul concurenţial ………38  2.2. Analiza activităţii de marketing în cadrul Companiei "Alba" ….54     Capitolul 3. Direcţii de perfecţionare a managementului brandingului în cadrul Companiei "Alba"  ……...67  3.1. Cercetarea de marketing a brandurilor Companiei "Alba" ("alba", "Fructe-Dar" şi "Lacta+") ………67  3.2. Managementul brandingului în cadrul întreprinderii …………78  3.3. Strategii de poziţionare a brandurilor ……………82     Încheiere ……88  Bibliografie ………91  Anexe…………93

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu