Marketingul laptelui

Cuprins
INTRODUCERE.................................................................
..............................    3
      Capitolul 1.
      NECESITATEA ACTIVITĂŢII  DE MARKETING ÎN
      PRODUCEREA ŞI COMERCIALIZAREA LAPTELUI ŞI
      PRODUSELOR DIN
LAPTE.......................................................................
...   4
           1.1. IMPORTANŢA ECONOMICĂ Şl SOCIALĂ .
                  A CREŞTERII
      BOVINELOR......................................................     4
           1.2. SITUAŢIA ACTUALĂ A CREŞTERII BOVINELOR
                  ÎN
      ROMÂNIA................................................................
      ................ 5
                  1.3. SITUAŢIA ACTUALĂ A EFECTIVELOR DE BOVINE
                   PE PLAN
MONDIAL....................................................................
8
           1.4. SITUAŢIA PRODUCŢIEI DE LAPTE PE PLAN
                  MONDIAL Şl ÎN
           ROMÂNIA.......................................................
           9
           1.5. SITlUŢIA EFECTIVELOR DE TAURINE Şl A
                  PRODUCŢIEI MEDII DE LAPTE ÎN ŢĂRILE UNIUNII
      EUROPENE...............................................................
      ....................      11
                 1.6. SITUAŢIA PRODUCŢIEI DE CARNE PE PLAN MONDIAL     12
                 1.7. CALITATEA
LAPTELUI.............................................................
12
               1.7.1.Factorii care influenţeaza cantitatea si calitatea
      laptelui.....     13
                     1.7.2. Proprietăţile fizice şi chimice ale
laptelui..............................     14
                     1.7.3.Compoziţia chimică a laptelui. Controlul
calităţii laptelui...     14
                      1.7.4. Sistemele de control prin
HACCP..........................................    15
           1.8. ROLUL COMPARTIMENTULUI DE MARKETING
                  ÎN EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII DE
                  COMERCIAIZARE A LAPTELUI ŞI A PRODUSELOR
                  DIN
      LAPTE..................................................................
      ..................     18
           Capitolul 2
      LAPTELE ROMÂNESC ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ..............................
  21
           2.1. MICUL FERMIER ROMÂN PE DRUMUL INTEGRĂRII
                  ÎN UNIUNEA
      EUROPEANĂ.......................................................
      21
           2.2. LOCUL ŞI ROLUL EXPLOATAŢIEI AGRICOLE
      INDIVIDUALE............................................................
      ..................      22
           2.3. EXPLOATAŢIA AGRICOLĂ INDIVIDUALĂ CU
                  PROFIL ÎN PRODUCŢIA DE
           LAPTE.......................................     24
            2.4. TIPOLOGIA EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE INDIVIDUALE   30
            2.5. POLITICI AGRICOLE DE SUSŢINER5E A MICULUI
                   FERMIER PRODUCĂTOR DE
      LAPTE.....................................     31
           2.6. NECESITATEA RESTRUCTURĂRII EXPLOATAŢIILOR
                  AGRICOLE
      INDIVIDUALE........................................................
       33
           2.7. IMPLICAŢIILE ALOCĂRII COTEI DE LAPTE LA
                  PRODUCĂTORII DEN ROMÂNIA
      ...........................................     35
                 2.8. SISTEME DE EXPLOATARE INTENSIVĂ A VACILOR
                  DE
      LAPTE..................................................................
      ....................     37
               2.8.1 Sisteme de întreţinere utilizate în exploatarea vacilor
de lapte..    37
               2.8.2. Întreţinerea legată a vacilor de
lapte............................................    40
               2.8.3. Întreţinerea liberă a vacilor de
lapte............................................    41
      Capitolul 3
      FILIERA  DE PIAŢĂ A   LAPTELUI  ŞI DERIVATELOR
      LACTATE LA S.C. EMA GAB
S.R.L............................................................    45
           3.1. PRODUCŢIA ŞI SISTEMELE DE VALORIFICARE
                  A LAPTELUI ŞI PRODUSELOR LACTATE
      ..........................     45
           3.2. PIAŢA LAPTELUI ŞI CARACTERISTICILE ACESTUIA....    47
                     3.2.1. Caracteristicile
pieţei..............................................................    47
                            3.2.2. Oferta şi cerera de lapte şi derivate
lactate..........................     48
               3.2.3. Sistemul de preţuri la produsul
    lapte....................................    49
           3.3. FILIERA LAPTELUI ŞI A PRODUSELOR DERIVATE........     50
               3.3.1. Particularităţi ale
    filierei........................................................     50
               3.3.2.  Recepţionarea
    laptelui...........................................................
    53
                     3.3.3.  Colectarea
laptelui.................................................................
  54
               3.3.4.  Distribuirea
    laptelui...............................................................
        57
               3.3.5.  Procesarea
    laptelui................................................................
    .     57
               3.3.6.  Distribuţia existentă în cadrul filierei lapte şi
    produse
                     lactate de
          gros...............................................................
          .........     58
                     3.3.7.  Comercializarea en detail al laptelui şi
derivatelor lactate     59
           3.4. Caracteristicile filierei laptelui şi produselor lactate
      din România..     63
      Capitolul 4.
      ANALIZA EFICIENŢEI ECONOMICE ÎN CREŞTEREA
      TAURINELOR PENTRU LAPTE LA S.C. EMA GAB S.R.L.
      –ÎN DINAMICĂ PE PERIOADA 2004-
2006.................................................     75
           4.1. PREZENTAREA
      UNITĂŢII........................................................    75
                  4.2. ANALIZA RENTABILITĂŢII ACTIVITĂŢII
                 DESFĂŞURATE LA FERMA DE BOVINE A
                 S.C. EMA GAB S.R.L.
           .................................................................
           ..     79
               4.2.1. Analiza efectivelor de
    animale...............................................     79
               4.2.2. Analiza indicatorilor de
    reproducţie.....................................     80
           4.3. ANALIZA PRODUCŢIEI DE
      LAPTE........................................     81
                 4.4. ANALIZA REZULTATELOR
                  ECONOMICO–FINANCIARE REALIZATE LA FERMA DE
                  BOVINE A S.C. EMA GAB S.R.L. ÎN PERIOADA 2004 – 2006...
         82
           4.5. ANALIZA INDICATORILOR DE EFICIENŢĂ
                 ECONOMICĂ CE CARACTERIZEAZĂ ACTIVITATEA
                 DE PRODUCŢIE DESFĂŞURATĂ LA FERMA DE BOVINE
                 A S.C. EMA GAB S.R.L.
           ...............................................................
              83
      5. CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢII  DE  MARKETING
LA S.C.’’EMA GAB’’ S.R.L.
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu