Masurile preventive - aspecte juridico-penale si procesuale

INTRODUCERE…………3     CAPITOLUL 1. ASPECTE PRELIMINARE PRIVIND MĂSURILE PROCESUALE DE CONSTRÂNGERE……………6 § 1. Noţiunea şi importanţa măsurilor procesuale de constrângere…………6 §2. Clasificarea măsurilor procesuale de constrângere…………11 §3. Cadrul juridic naţional şi internaţional privind aplicarea masurilor preventive…..…15     CAPITOLUL 2. ASPECTE TEORETICO - PRACTICE PRIVIND APLICAREA MĂSURILOR PREVENTIVE……………19 § 1. Reglementări juridice privind aplicarea măsurilor preventive privative de libertate..27 1.1. Arestarea preventivă…………27 1.1.1. Procedura şi durata arestării preventive a bănuitului…………32 1.1.2. Procedura şi durata arestării preventive a învinuitului…………35 1.1.3. Procedura şi durata arestării preventive a inculpatului……………39 1.2. Arestarea la domiciliu……………40 §2. Probleme actuale privind aplicarea măsurilor preventive neprivative de libertate……43 2.1. Obligarea de a nu părăsi localitatea sau obligarea de a nu părăsi ţara…………..….43 2.2. Liberarea provizorie sub control judiciar a persoanei deţinute…………………45 2.3. Liberarea provizorie pe cauţiune a persoanei deţinute……………48 2.4. Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport…………54 2.5. Transmiterea sub supraveghere a militarului……………55 2.6 Transmiterea sub supraveghere a minorului…………57 2.7. Garanţia personală…………………60 2.8. Garanţia unei organizaţii………………62 §3. Garanţiile procesuale ale persoanei fizice sau juridice în cadrul procesului penal…….65 3.1.Puterea judecătorească în calitate de garant al drepturilor omului………………..…65 3.2.Recursul împotriva hotărârilor privind măsurile preventive (arestul preventiv)…..…68 3.3.Dreptul persoanei reţinute sau arestate la măsuri de ocrotire…………71 3.4.Obligaţiile administraţiei instituţiilor de deţinere a persoanelor reţinute sau arestate………72     CAPITOLUL 3. PRACTICA JUDICIARĂ şi ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND MĂSURILE PREVENTIVE……75 § 1. Jurisprudenţa naţională şi internaţională privind aplicarea măsurilor preventive: aspecte comparative………………75 §2. Impactul practicii C.E.D.O asupra legalităţii aplicării măsurilor preventive……….…79 2.1.Respectarea drepturilor garantate de art.5 din Convenţie care prevede „Dreptul la libertate şi la siguranţă”……………79 2.2.Respectarea drepturilor garantate de art.6 din Convenţie care prevede „dreptul la un proces echitabil”………………89     ÎNCHEIERE...........92 BIBLIOGRAFIE...........96

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu